Veelgestelde Vragen Beantwoord!

Frequently Asked Questions

Hoe kan ik meedoen? 

“Denk mee, Doe mee, Droom mee!” Elke Dilbekenaar die onze visie onderschrijft is welkom om mee te bouwen aan onze partij. Dit kan op vele manieren. Elke bijdrage, hoe klein ook, is welkom. Wil je graag inhoudelijk mee nadenken over ons programma? Wil je lid worden en onze werking mee richting geven vanuit de ledenvergadering of het partijbestuur? Steek je liever je handen uit de mouwen en wil je wel folders bussen, affiches plakken of helpen op een activiteit? Heb je een tuin of plaats waar we bij de verkiezingen een bord mogen zetten? Via dit formulier kan je ons laten weten op welke manier je graag je steentje wil bijdragen.  

Wat is jullie ambitie? 

We willen met onze nieuwe partij echt wegen op het beleid en een sterke rol spelen in de volgende meerderheid. Enkel zo kunnen we een nieuwe warmere koers uitzetten voor onze gemeente. En als we de grootste partij zijn in die meerderheid, leveren we volgens de nieuwe wetgeving ook graag de nieuwe burgemeester.   

Zijn de plaatsen op de lijst al verdeeld? 

Er zijn geen verdeelsleutels of lijstplaatsen afgesproken tussen de stichtende partijen. Iedereen die onze missie en visie actief onderschrijft kan zich kandidaat stellen en ook mee bepalen hoe de lijst er zal uit zien.  

Wie wordt de lijsttrekker? 

Dat is nog niet bepaald. We zetten de volgende maanden in op het verruimen van onze groep en uitwerken van ons programma. Daarna bepalen we samen met de nieuwe leden hoe de lijst er zal uitzien.   

Met wie willen jullie in coalitie - sluiten jullie coalitiepartners uit? 

Wat mogelijk is, zal worden bepaald door de kiezer. Maar gezien onze visie en ons streven naar verbinding is een samenwerking met Vlaams Belang of UF uitgesloten.   

Is Denk Dilbeek een kartel? 

Neen. Kartels hangen aan elkaar door gedetailleerde afspraken en verdeelsleutels en zijn zelden een lang leven beschoren. Ze accentueren ook de verschillen binnen een lijst. Wij willen een nieuw verhaal schrijven dat niet enkel verbindend wil zijn naar de Dilbekenaar maar ook intern. We vervellen van onze huidige partijen naar één nieuwe partij zonder onderscheid op basis van politieke oorsprong. 

Is alles al beslist? 

Absoluut niet. Iedereen die zich achter de visie van het project kan scharen, is welkom om mee de richting te bepalen. Denk Dilbeek wil zoveel mogelijk Dilbekenaren mee laten denken en mee laten bepalen waar we moeten op inzetten.   

Hoe zit het met het programma? 

We hebben samen een visietekst geschreven en een aantal duidelijke kapstokken waaraan we ons project willen ophangen. Maar de invulling van die kapstokken willen we samen met de Dilbekenaar bepalen. Het zou vreemd zijn om te pleiten voor echte participatie en dan, zonder gesprek met de inwoners, een volledig uitgewerkt verkiezingsprogramma presenteren. Ons verkiezingsprogramma schrijven we dus het volgende jaar samen met de Dilbekenaren.   

Durven de stichtende partijen niet alleen opkomen?  

De Dilbeekse politieke geschiedenis leert ons dat je in een versnipperd politiek landschap moeilijk kan wegen op het beleid. Wij willen de krachten bundelen, taboeloos de nationale politieke tegenstellingen overstijgen en een sterk alternatief bieden in Dilbeek dat mensen verbindt.   

Gaat dit door na 2024? 

We gaan naar de verkiezingen als één ondeelbare partij en één fractie in de nieuwe gemeenteraad. Samen uit en samen thuis.   

Houden de bestaande partijen op te bestaan?  

De stichtende partijen vertrouwen hun werking voor het gemeentebeleid toe aan de nieuwe partij. Maar voor bovenlokale activiteiten en bovenlokale politiek blijven de lokale afdelingen van de nationale partijen wel bestaan.   

Hebben jullie ambities buiten Dilbeek? 

Neen. Dit is een zuiver Dilbeeks project met volledige focus op Dilbeek. Voor bovenlokale verkiezingen zullen nog altijd de nationale partijen actief zijn. Dilbekenaren die lokaal opkomen met Denk Dilbeek kunnen bij bovenlokale verkiezingen ook kandidaat zijn voor een nationale partij.   

Zijn jullie links of rechts? 

We positioneren ons niet op de links-rechts as. Wij willen een verbindende partij zijn voor alle Dilbekenaren. Iedereen die onze verbindende visie onderschrijft is welkom om zich aan te sluiten en mee na te denken over Dilbeek.       

Waarom staan er anderstalige teksten op jullie flyer? 

De diversiteit in talen en culturen neemt steeds toe in onze gemeente. Denk Dilbeek wil met alle inwoners verbinding maken, ongeacht hun achtergrond, en niemand uitsluiten. Tegelijk willen we, op een positieve manier, iedereen stimuleren om Nederlands te leren en gebruiken als onze gemeenschappelijke, verbindende taal. Om alle inwoners te bereiken, ook wie vandaag het Nederlands niet machtig is, hebben we bovenstaande verkorte boodschap dan ook in het Engels en het Frans opgenomen op onze eerste flyer. Deze werkwijze is analoog aan de methodiek die bijvoorbeeld vzw De Rand hanteert in haar Randkrant en ook andere Dilbeekse politieke partijen hebben toegepast in het verleden.      

Stelt Denk Dilbeek het Nederlandstalig karakter van Dilbeek in vraag? 

Uiteraard niet! In onze visietekst staat: “We gaan met respect in dialoog met iedereen. Die dialoog maken we mogelijk door actief in te zetten op onze taal”. De bestuurstaal in Dilbeek is het Nederlands en ook onze vergaderingen houden we in het Nederlands. We willen, op een positieve manier, alle Dilbekenaren stimuleren om Nederlands te leren en te gebruiken als onze gemeenschappelijke, verbindende taal. Het Nederlandstalige karakter van onze gemeente willen we beschermen op een inclusieve, verbindende manier en niet door onze anderstalige inwoners uit te sluiten of te negeren.