Nieuws

Volgende slachtoffer van het bestuur bekend: ook de nieuwbouw voor woonzorgcentrum Breugheldal sneuvelt

breugheldal

Met verbazing verneemt Denk Dilbeek dat, na het multifunctionele recreatiegebouw, het gemeentebestuur ook de stekker trekt uit de vervangingsnieuwbouw voor woonzorgcentrum Breugheldal.  Ook het deel welzijn van het masterplan Keperenberg verdwijnt zo in de vuilbak. Bovendien gebeuren deze strategische beslissingen over de toekomst van onze gemeente volledig in achterkamertjes. Op geen enkel moment werden deze keuzes voorgelegd aan de gemeenteraad(scommissie) of was er iets van de besluitvorming terug te vinden in de collegeverslagen.

In het Masterplan Keperenberg was naast het recreatieluik ook een welzijnsluik voorzien waarin woonzorgcentrum Breugheldal zou omschakelen naar kleinschalig genormaliseerd wonen. Daarin kunnen bewoners in een huiselijke sfeer in kleinere zorgwoningen verblijven.  Dankzij deze breed gedragen toekomstvisie zouden Dilbekenaren in de toekomst kunnen genieten van dit type opvang. De vernieuwing van het rusthuis is ook hoogdringend. De oudste delen dateren uit het begin van de jaren 80 en voldoen absoluut niet meer aan de huidige normen.

Naast huidige en toekomstige bewoners blijven ook de medewerkers verweesd achter. Het vooruitzicht op betere infrastructuur gaf ook hen hoop in tijden van grote werkdruk. De toekomst oogt dus ook voor hen somber.

Voor de gebruikers van het dagverzorgingscentrum is deze beslissing zeer cynisch. Enkele weken geleden beweerde de schepen nog dat de sluiting van dit centrum nodig was om de nieuwbouw voor het woonzorgcentrum te kunnen bouwen. Dat ook die beslissing zuiver financieel was, is bij deze duidelijk. Tegelijk worden vandaag opnieuw honderdduizenden euro’s studiekosten over de balk gegooid en is er weer heel wat kostbare tijd verloren gegaan.

Voor de 2e keer in enkele weken tijd, gaat het schepencollege dus in tegen beslissingen van de gemeenteraad en dat zonder diezelfde gemeenteraad daarin te kennen. Nochtans werd de voorbije jaren meermaals beloofd om de gemeenteraadscommissie op de hoogte te houden van elke stap in deze belangrijke dossiers. Sinds de goedkeuring van het masterplan eind 2021 en het bestek voor de vernieuwbouw van het woonzorgcentrum in september ‘23, werd er geen informatie meer gedeeld. Meer zelfs, beslissingen worden volledig genomen in achterkamertjes. In geen enkel verslag van het schepencollege van de voorbije maanden is iets terug te vinden over de voortgang van het dossier. Zelfs de beslissing tot stopzetting van de aanbesteding is er (nog) niet in terug te vinden. Een halsoverkop bijeengeroepen extra toelichting, een half uurtje voor de gemeenteraad, verandert daar niets aan. Denk Dilbeek vraagt dan ook meer respect voor de gemeenteraad, die in alle transparantie haar werk moet kunnen doen.

Het is duidelijk dat goedgekeurde toekomstplannen geen enkele waarde hebben voor dit bestuur. Laat dit een waarschuwing zijn voor wie er hoop in vestigt. 8 jaar na de opstart van het 1e masterplan voor de site en honderdduizenden euro's later zijn we terug naar af. Denk Dilbeek wil een bestuur waarop de burgers kunnen vertrouwen.