Nieuws

Slecht bestuur kost Dilbeek handenvol geld en zet inwoners in de kou

financiën

Op de gemeenteraad werd de laatste aanpassing van het financieel meerjarenplan van deze legislatuur voorgelegd. “Het budget van deze meerderheid is als een soufflé in elkaar gezakt, het bestuur had o.a. gerekend op heel veel inkomsten uit boetes, die nu niet realistisch blijken.” Om dit recht te trekken werd niet alleen dienstverlening geschrapt zoals het stopzetten van het dagverzorgingscentrum. Er zijn ook heel wat investeringen gesneuveld die tot vorig jaar nog werden beloofd. En daarbij kiest dit bestuur systematisch voor wegenwerken in plaats van voor warme en verbindende bouwprojecten.  

Uit een vergelijking van de wijziging van de meerjarenplanning van de voorbije jaren blijkt duidelijk dat na 2022 telkens investeringen in gebouwen werden geschrapt terwijl die in wegenwerken op peil bleven. Meer nog, als we 2026 in rekening brengen neemt het totaal voorziene budget voor wegenwerken zelfs spectaculair toe. Onze fractie kon geen noemenswaardige wegenwerken terugvinden die bij deze laatste budgetoefening geschrapt werden.  

De grootste projecten die werden opgeofferd op het altaar van de asfalt zijn de vernieuwbouw voor het woonzorgcentrum Breugeldal en het recreatiegebouw met sporthal, beide op de site Keperenberg in Itterbeek en na meer dan 40 jaar dringend aan vervanging toe. Het is heel cynisch dat de geplande verkopen van patrimonium in het dorp (grond ‘frituur JOS’, grond speelplein aan de kerk, voetbalveld Bettendries, Oud-gemeentehuis en pastorie) wel doorgaan, maar dat er voor de inwoners van Itterbeek nu niets meer tegenover staat.  

Bovendien heeft het wispelturige bestuur van de voorbije jaren de gemeente al handenvol geld gekost.  Het meest sprekende voorbeeld zijn de masterplannen welzijn en recreatie voor de site Keperenberg in Itterbeek. Daarvoor werd in totaal al meer dan €800'000 uitgegeven aan studies die nu niet uitgevoerd zullen worden. Andere voorbeelden zijn de renovaties in gemeenteschool De Klimop en de Kasteelhoeve (administratief centrum). Die waren klaar voor uitvoering in 2019 maar werden toe geschrapt. Nu worden ze terug opgenomen en zal men uiteindelijk evenveel of zelfs meer betalen voor een beperktere renovatie.  

Tegelijk stellen we een enorme kapitaalvlucht vast bij het belangrijkste kapitaal van een gemeente: haar medewerkers. Maar liefst 16% van de voorziene functies is vandaag niet ingevuld. Tegelijk is ook nog nooit zoveel denkwerk uitbesteed aan consultants, studie- en advocatenbureaus. “Denk Dilbeek wil het denkwerk terug naar de gemeente halen en medewerkers het respect geven dat ze verdienen”.     

Denk Dilbeek is natuurlijk niet blind voor de financiële uitdagingen van de gemeente. Besturen is onvermijdbaar ook keuzes maken, maar Denk Dilbeek staat voor warmere keuzes dan dit kille bestuur. “Als je kijkt naar vergelijkbare gemeenten zoals Asse en Halle, blijkt bijvoorbeeld dat Dilbeek per inwoner veel meer uitgeeft aan de politiezone en energiekosten." Dit is samen al goed voor een meerkost van bijna 75€/inwoner of meer dan 3 miljoen euro extra uitgaven per jaar”. We blijven daarom aandringen op de politiefusie én investeringen in onze gebouwen.  

Bekijk de tussenkomst over het meerjarenplan van onze gemeenteraadsleden:

- Gemeenteraadslid Gino Roesems over het woonzorgcentrum (9min)

- Lijsttrekker Jef Vanderoost fileert het meerjarenplan (11min)