Nieuws

Politiek is een ploegsport

logo

Denk Dilbeek verneemt dat raadslid Rachid El Hajui niet langer deel wil uitmaken van onze nieuwe partij. De lokale afdeling van VOORUIT volgt hem niet en blijft het project enthousiast steunen.  

Voor Denk Dilbeek is politiek een ploegsport. Met ons nieuwe project overstijgen we de partijgrenzen en willen we het algemeen belang vooropstellen. Iedereen die onze visie onderschrijft is welkom om daaraan mee te werken. Daarvoor organiseren we een heel breed overleg.

Maar uit dat brede overleg groeit uiteraard altijd een consensus. Wanneer een raadslid dan acties onderneemt die manifest tegen die consensus ingaan en die bijgevolg niet gesteund worden door de ploeg, ontstaat er een probleem.

Wij betreuren ten zeerste dat meningsverschillen meteen op de publieke fora worden gegooid. Wie het belang van de ploeg vooropstelt is daar voorzichtiger mee, en speelt trouwens ook niet op de man, maar op de bal.

We wensen Rachid alle succes in zijn verdere ondernemingen.  

Het bestuur van Denk Dilbeek