Nieuws

In Memoriam Philip Vergels

Philip Vergels

Op 3 april is onze oud-burgemeester Philip Vergels op 93-jarige leeftijd overleden. In 1967 volgde hij Georges Mot op als burgemeester van Dilbeek en bleef dit tot 1982. Hij was de eerste burgemeester van de fusiegemeente. 

Philip was de zoon van Herman Vergels, die gedurende 35 jaar volksvertegenwoordiger was en burgemeester van Dilbeek van 1947 tot 1957. Philip Vergels was tevens voorzitter van de Randfederatie Asse van 1972 tot 1977.

Hij was een dynamisch man, een knap advocaat en een uitstekend politicus. Zijn naam blijft onuitwisbaar verbonden met de bouw van Westrand, een sterke baken in het behoud van het Nederlandstalig karakter en de culturele uitstraling van Dilbeek. Hij stond ook open voor inspraak en participatie van de inwoners, die in het Dilbeek van de zestiger- en de zeventigerjaren volop mogelijk werden via VZW's en adviesraden. In het spoor van zijn vader en van Georges Mot, voormannen van de Christelijke Arbeidersbeweging, was Philip Vergels ook erg sociaal bewogen. Onder zijn bewind werd het Breugheldal gebouwd, waarin hij van 1988 tot 1994 als OCMW voorzitter actief was.

We willen Philip Vergels hier bijzonder danken omdat hij Dilbeek mee hielp uitbouwen tot een sterke, dynamische en creatieve gemeente, die niet alleen meeging met haar tijd maar er dikwijls de voortrekker in was.

PhilipVergels