Nieuws

Jonge gezinnen nieuwste slachtoffer van koud Dilbeeks beleid door forse verhoging tarieven buitenschoolse kinderopvang

kinderen op weg naar school

Met de aanpassing van de tarieven voor de buitenschoolse kinderopvang toont de Dilbeekse bestuursmeerderheid opnieuw haar kil gelaat, dit keer ten laste van de jonge gezinnen.   

Dat de tarieven voor de buitenschoolse opvang de index volgen is normaal: de inflatie is reëel en het is billijk om die extra kosten te delen tussen de gebruikers en de gemeente. Alleen kiest dit bestuur ervoor om de kostprijs nog eens met 10% extra te laten stijgen bovenop de index. Door het bijkomend afschaffen van een aantal kortingen kantelt de verhouding in kostendeling nu ten nadele van de ouders. En dat terwijl de gemeente, in tegenstelling tot vroeger, hiervoor nu subsidies krijgt vanuit Vlaanderen.   

Voor ouders met meerdere kinderen is het helemaal een financiële ramp. De voorbije 10 jaar was er een korting van 25% voor ouders met meerdere kinderen die tegelijk in de opvang zaten. Deze korting valt nu weg. Voor een gezin met 3 kinderen die slechts een kwartier ’s ochtends en een kwartier ’s avonds in de betalende opvang blijven, stijgt de jaarlijkse kost met maar liefst 72% van 866€ per jaar naar 1490€ (incl. administratiekost) per jaar. Indien dit gezin gebruik maakte van domiciliering, waarvoor de 5% korting nu ook wordt afgeschaft, loopt het verschil zelfs op tot +81%. In de andere richting krijgt een gezin dat slechts uitzonderlijk, en vaak door onvoorziene omstandigheden, kort van de opvang moet gebruik maken, in het nieuwe reglement automatisch een administratieve kost van 20€ aangerekend.   

Ondanks deze hogere kosten, wordt ook de dienstverlening teruggeschroefd. Zo verdwijnt de opvang op schoolvrije dagen of pedagogische studiedagen. Het is positief dat het tarief voor participatie-pas-houders verder wordt gereduceerd. Alleen wordt zo de kloof nog groter voor wie net boven de bijhorende inkomstengrens valt. Denk Dilbeek pleit voor een meer progressief model van tarifering met een tussentarief.   

Denk Dilbeek vindt het onaanvaardbaar dat de gemeente nu op kap van de jonge gezinnen extra inkomsten wil binnenhalen. Betaalbare buitenschoolse kinderopvang maakt het voor heel wat ouders mogelijk om te gaan werken, ook als ze niet beschikken over een lokaal sociaal netwerk dat hun kinderen kan opvangen. Dilbeek maakt werken nu financieel minder interessant.