Nieuws

Goed plan voor nieuw breugheldal kan niet gebouwd worden op los zand

vrouw met verzorgende

Denk Dilbeek staat helemaal achter het idee om woonzorgcentrum Breugheldal om te bouwen naar 12 kleinschalige woningen.

Investeren in publieke ouderenzorg is absoluut noodzakelijk en het gebouw van Breugheldal is reeds lang aan vernieuwing toe. Niet alleen de wettelijke normen, onder meer op vlak van duurzaamheid, maar ook – terecht – de verwachtingen van bewoners en familie op vlak van kwaliteit van wonen en zorg nemen immers alleen maar toe.

In het nieuwe plan zullen 8 à 9 zorgbehoevende oudere Dilbekenaren per woning in een huiselijke en vrije sfeer en met betrokkenheid van familie en buurt, zorgzaam ouder kunnen worden. Het zogenaamd "kleinschalig genormaliseerd wonen" is een toekomstbeeld voor ons woonzorgcentrum dat volledig past in de visie van Denk Dilbeek.

masterplan keperenberg woonzorg

Dankzij het aandringen van Denk Dilbeek wordt het project ook bijna-energie-neutraal

Reeds 2 jaar lang vragen onze gemeenteraadsleden om dit nieuwbouwproject bijna-energie-neutraal (BEN) te ontwerpen zodat de energiekosten tot een minimum worden beperkt en onze gemeente zo ook het goede voorbeeld geeft in de strijd tegen de klimaatopwarming. Uiteindelijk, nadat de meerderheid dit voorstel 3 keer op de gemeenteraad wegwuifde, is in het finale bestek toch deze voorwaarde opgenomen.

Maar zo'n plan vraagt wel een ernstige financiële planning

We stellen ons ernstige vragen met de financiële planning van het project. Er wordt nu een aannemer en ontwerper (design & build) gezocht voor de bouw. Op basis van de oorspronkelijke raming werden in het meerjarenplan middelen voorzien. Maar vorige zomer bleek al dat die raming niet realistisch was. Met de laatste aanpassingen en de stijgende bouwkosten, weet het gemeentebestuur nu al dat het voorziene budget helemaal niet zal volstaan. Maar het meerjarenplan wordt niet aangepast... 

Bovendien is dit plan slechts één onderdeel van een masterplan. Er zullen ook kosten zijn om bestaande bewoners tijdelijk te huisvesten, de oude gebouwen te slopen, de omgeving heraan te leggen,... Voor geen van deze elementen werd budget voorzien

Op de laatste gemeenteraad kon zelfs geen antwoord worden gegeven op de vraag wat het volledige project uiteindelijk zal kosten. De rekening wordt gewoon doorgeschoven naar de volgende legislatuur. Voor Denk Dilbeek is het daarom essentieel dat hier snel duidelijkheid over komt. 

masterplan schets woonzorg

De besluiteloosheid van deze meerderheid zal de Dilbekenaar geld kosten

Begin 2018 was het masterplan voor Keperenberg klaar, na een stevig participatietraject en met reeds een eerste ruimtelijke inplanting van het nieuwe woonzorgproject. Een vervolgstudie moest vervolgens de details uitwerken voor het woonzorgcentrum en tot een echt architectuurontwerp en een snelle uitvoering leiden.

Maar van die vervolgstudie maakte het huidige gemeentebestuur gedurende 3 jaar een compleet nieuw masterplan voor de hele site... Vervolgens werd in 2022 beslist om een financiële partner te zoeken om het plan van eisen op te maken voor een design & build opdracht (studie nr 3).  

Kortom, 5 jaar (!) na het oorspronkelijke masterplan wordt de 4e studieopdracht gestart om eindelijk tot een architectuurontwerp te komen. Als er begin deze legislatuur was doorgepakt, waren de bouwwerken vandaag al afgerond aan een veel lagere kostprijs. Vandaag bestaat er zelfs een risico dat, door het lange treuzelen, de VIPA-subsidies verloren gaan.