Nieuws

Gemeente snijdt in basissubsidies verenigingen

kinderen spelen

Op de gemeenteraad van mei keurde de meerderheid een nieuw erkenningsreglement en een nieuw subsidiereglement goed voor de Dilbeekse verenigingen. Denk Dilbeek vindt het positief dat verouderde reglementen herzien worden en de erkenningsvoorwaarden voor alle verenigingen gelijk getrokken worden. Maar het schepencollege heeft een aantal keuzes gemaakt die er voor zorgen dat het gros van de verenigingen het met heel wat minder subsidies zullen moeten stellen. Er blijft bovendien onduidelijkheid over een aantal consequenties van de nieuwe reglementen. Op de vragen van onze raadsleden hierover, kwamen op de gemeenteraad zelfs tegenstrijdige antwoorden. De financiële consequenties voor de verenigingen worden handig over de gemeenteraadsverkiezingen getild: het reglement gaat pas in vanaf 2025.

De belangrijkste verandering is het opsplitsen van de subsidies voor verenigingen in basissubsidies en projectsubsidies. “Hoewel het principe van projectsubsidies voor Denk Dilbeek op zich goed is, heeft het gemeentebestuur ervoor gekozen om het geld voor deze nieuwe projectsubsidies uit de pot van de bestaande subsidies te halen en geen extra geld te voorzien”, zegt Jasper De Jonge. Zo zullen jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen hun basissubsidie in sommige gevallen met duizenden euro’s per jaar zien verminderen. Bovendien zullen ook meer verenigingen uit deze kleinere pot bediend moeten worden. De verenigingen van de voormalige Raad voor Internationale Samenwerking zullen nog een subsidie kunnen aanvragen, maar het budget dat daarvoor in het verleden beschikbaar was, werd vorig jaar al geschrapt.

Die middelen zijn niet zomaar terug te winnen. Verenigingen mogen hun bestaande activiteiten niet indienen als project, waardoor ze elk jaar op zoek moeten naar een nieuw idee om toch maar hun totale inkomsten te behouden, ondanks dat ze voor die nieuwe projecten ook extra onkosten zullen moeten maken. De gemeenteraad zal bovendien de spelregels voor die projectsubsidies niet bepalen: het schepencollege trekt dit volledig naar zich toe.

De basissubsidies worden niet enkel sterk verminderd, verenigingen zijn ook niet meer zeker van wat ze zullen krijgen. De gekrompen basissubsidie-pot wordt verdeeld op basis van een puntensysteem en de waarde van een punt hangt af van hoeveel punten alle verenigingen bijeensprokkelen. “Als een vereniging extra inspanningen doet om meer punten te behalen en zo meer subsidies te krijgen, gaat dit dus ten koste van de subsidies voor andere verengingen. Verenigingen worden dus elkaars concurrent voor subsidies”, zegt Jef Vanderoost.  

De grote evenementen zoals de jaarmarkten of het vijverfestival, weten nog helemaal niet waar ze aan toe zijn. Dat onderdeel van het reglement was nog niet klaar, maar ook zij zullen op termijn samen een kwart van hun basissubsidies verliezen.

Voor Denk Dilbeek is het belangrijk om verenigingen in de eerste plaats te ondersteunen om hun eigen werking uit te voeren. Voor Denk Dilbeek is het dus essentieel dat verenigingen geen basisinkomsten verliezen.”, besluit Jasper.

Bekijk de tussenkomsten van Jasper en Jef op de gemeenteraad hierover:

Tussenkomst Jasper

Tussenkomst Jef