Nieuws

Een dorpsschool hoort thuis in het dorp

kinderhanden

Het plaatstekort in onze Dilbeekse scholen blijft groot. Tegelijk krijgen geplande vernieuw- en uitbreidingsprojecten steeds meer te kampen met weerstand van enkelingen. Voor Denk Dilbeek is het alvast duidelijk: een basisschool hoort thuis in een dorp. Een dorpsschool is voor ons een belangrijke spil om mensen te verbinden in een buurt en onze dorpen levendig te houden. De actie in Sint-Anna-Pede, krijgt dus van Denk Dilbeek vol overtuiging een helpend handje.   

In de vorige legislatuur werd door toenmalig schepen Jef Vanderoost samen met alle netten een toekomstplan uitgewerkt om bijkomende plaatsen te creëren in Dilbeekse scholen. De nieuwe school in Sint-Anna-Pede, op maat van het dorp met 1 klas per geboortejaar, vormde daar een cruciaal onderdeel van. De locatie is ook bewust gekozen: de kinderen in deze verjongende buurt wonen immers te ver van de grotere scholen in Schepdaal en Itterbeek-dorp om daar een plaats te kunnen bemachtigen. Jef Vanderoost: “Samen met het schoolbestuur hebben we toen hemel en aarde verzet om de broodnodige subsidies (2,5mio) binnen te halen en een gepaste locatie te vinden, wat in 2018 lukte”. In afwachting van de nieuwbouw, werd op de oude locatie bovenaan de straat alvast gestart met het wijkschooltje, dat vandaag natuurlijk uit haar voegen barst. De nieuwe school had er immers al moeten staan.  

Spijtig genoeg is het pas recent dat ook het huidige bestuur signalen geeft dat ze alle scholen wil steunen bij hun plannen. Tot dan toonden ze zich immers een onbetrouwbare partner door verschillende afspraken uit het plan in de vuilbak te gooien en zo heel wat projecten met jaren vertraging op te zadelen. Want ook elders in Dilbeek is er nood aan vernieuwing en uitbreiding van sterk verouderde schoolinfrastructuur. In Savio steunden de huidige meerderheidspartijen het buurtprotest (waar ze nu naar uithalen) en weigerden ze zelf de vergunning. In Sint-Ulriks-Kapelle was een prachtige samenwerking uitgewerkt om de nieuwbouw van de kleuterschool te combineren met chirolokalen. Ook dat project hield het huidige bestuur tegen, waardoor de binnengehaalde subsidies in de vuilbak belandden. Zelfs bij de eigen gemeenteschool de Klimop in Schepdaal lagen de plannen uitvoeringsklaar voor een verbouwing die zou zorgen voor extra klassen en meer eetruimte. Het huidige bestuur heeft dit project geschrapt en gooide zo de gemaakte studiekosten over de balk. De jaren erna kwamen er weer klascontainers op de speelplaats en nu is men toch maar opnieuw een studie gestart… 

Kortom, alles lag vijf jaar geleden klaar op een presenteerblaadje met miljoenen toegewezen subsidies voor ons basisonderwijs waarvan vandaag nog geen euro gebruikt is. De school in Sint-Anna, Don Bosco in Savio, de kleuterschool in Kapelle en de verbouwing De Klimop hadden er allemaal al kunnen staan vandaag met meer steun van het gemeentebestuur. Een bestuur dat ook al haar overtuigingskracht aanwendt om ongeruste buurtbewoners te overtuigen van de noodzaak en meerwaarde van deze projecten.