Nieuws

Denk Dilbeek wil meer warmte in meerjarenplan

Denk Dilbeek groepsfoto

Het schepencollege legde in december wel een heel kille meerjarenplanwijziging voor aan de gemeenteraad. Er is geen geld meer voor mantelzorgers of de ondersteuning van ouders met een gehandicapt kind of voor de verenigingen van de Raad voor Internationale Samenwerking. Er wordt geschrapt in het budget voor Westrand en de bib. Gebouwen die mensen samenbrengen en gronden die kunnen ingezet worden voor een woonbeleid worden verkocht. De bouw van nieuwe vrijetijdsinfrastructuur wordt geschrapt. Wat overblijft is koude asfalt. Nochtans kunnen deze warme en verbindende initiatieven blijven bestaan door de heraanleg van straten meer te spreiden en het politiebudget realistischer in te schatten.

Het schepencollege was niet transparant in haar communicatie over de nakende meerjarenplanwijziging. Zo werd zedig gezwegen over het schrappen van heel wat subsidies. Raadslid Karel De Ridder: “Zo werd er geen geld meer voorzien voor mantelzorgers, voor ouders met een gehandicapt kind en voor de verenigingen van de RIS (Raad voor Internationale Samenwerking).” “Ook bij Westrand, de bib en de cultuurraad is budget geschrapt, terwijl ook daar de kosten door de inflatie stijgen. Dit zal zeker leiden tot een verschraling van het culturele aanbod”, zegt raadslid Nele Groenweghe.

Raadslid Jasper de Jonge: “Het college plant ook een grote uitverkoop van het patrimonium: het lijkt wel een Black Tuesday ipv een Black Friday. Er zal niets meer overblijven voor toekomstige generaties”. De verkoopslijst is enorm: het Castelhof in Bodegem, de pastorij en het oud-gemeentehuis in Itterbeek, de bibliotheek in Schepdaal,... Zelfs een aantal gronden in het centrum van Dilbeek, die bij de inwoners gekend staan als park, en het speelpleintje aan de kerk in Itterbeek worden als bouwgrond te koop gezet. De dorpen waar deze gebouwen of gronden liggen krijgen enkel meer bebouwing en asfalt in ruil. “Zeker Itterbeek wordt zwaar getroffen, want de investering in een nieuwe sporthal en polyvalente zaal op Keperenberg werd geschrapt en het budget voor de verfraaiing van de dorpskern is verdwenen.”, besluiten Jasper en Nele. “Gronden die kunnen ingezet worden voor een actief en sociaal woonbeleid zoals het oude voetbalveld op Bettendries of de parking met frituur JOS worden zonder meer verkocht“, zegt raadslid Reindert De Schrijver.

De oplossing ligt nochtans voor het grijpen. Naast het meer spreiden van de aanleg van straten, wordt één uitgave systematisch overschat, een echte blinde vlek bij dit bestuur. “Al jaren wijzen we op de over-budgettering van het personeelsbudget bij de politiezone”, zegt raadslid Jef Vanderoost. “Men voorziet telkens de middelen voor een volledig ingevuld kader, maar die invulling blijkt gewoon niet haalbaar. We parkeren dus geld bij de politie ten koste van het overige gemeentebudget”. Dit kader wordt nog uitgebreid in 2023 met een nog meer onrealistische budget tot gevolg. De Dilbeekse gemeentelijke bijdrage aan de politie (7,45 mio in 2023) is ook opvallend hoger in Dilbeek dan in vergelijkbare gemeenten Asse (4 mio) en Halle (5 mio) die deel uitmaken van grotere politiezones. We vragen dan ook realistischer te budgetteren én te onderzoeken of een fusie met een andere politiezone niet kan leiden tot een efficiënter beleid. En misschien kan het bestuur zelf haar duit in het zakje doen en een schepenambt schrappen?

Denk Dilbeek vraagt dat het meerjarenplan herzien wordt: meer overleg met betrokkenen, geen blinde verkopen en schrappingen meer, maar een verschuiving van een kil naar een warmer beleid.