Nieuws

Denk Dilbeek wil échte participatie: projectmatig & structureel

Gemeentehuis Dilbeek

Het schepencollege presenteerde in december aan de gemeenteraad haar nieuwe participatiemodel waarbij de adviesraden worden afschaft. Denk Dilbeek staat positief ten opzichte van een structurele aanpak van participatie bij projecten maar vindt dat ook structureel advies een plaats moet blijven krijgen in de toekomst. We hebben ook grote vragen bij de totstandkoming van het nieuwe model waar geen draagvlak voor is opgebouwd bij vrijwilligers en adviesraden. Denk Dilbeek vraagt dan ook meer respect voor onze verenigingen en de talloze vrijwilligers in onze adviesraden.

“Talloze vrijwilligers stellen vandaag vast dat dit gemeentebestuur hun inzet, expertise en advies niet langer apprecieert”, zegt raadslid Karel De Ridder. De bekende adviesraden (jeugd, senioren, cultuur, sport, lokale economie, raad internationale samenwerking, …) krijgen de boodschap zichzelf op te heffen of alleszins geen rol meer te spelen in het adviseren van het beleid.

Wat overblijft is enkel projectmatige participatie via een abstract model dat veel vragen, onduidelijkheden en twijfels oproept. Leden van de meerderheid noemden het of het model openlijk een teleurstelling en schepenen geven toe dat men het hen toch enkele keren heeft moeten uitleggen om het te begrijpen.

Raadslid Nele Groenweghe: “Deze meerderheid heeft de voorbije jaren in haar beleid naar vrijwilligers en verenigingen een echte verrottingsstrategie toegepast”. Bij de vele adviesraden werd een “zelfvervullende voorspelling” georganiseerd die nu tot hun afschaffing leidt. “Een bestuur dat adviesraden negeert en koud pakt bij belangrijke beslissingen, maakt haar adviesraden zelf irrelevant.” De grootste koude douche was er twee jaar geleden al. Toen werd de hoogste vorm van participatie, medebestuur in de vzw’s, zonder enig overleg afgeschaft. Raadslid Yann Robbe “Een medebestuur dat al decennia bestond verdween plots zonder enig alternatief om inwoners te betrekken bij het beleid. Pas meer dan twee jaar later presenteert men nu een nieuw participatiemodel”.

Ook hier was van echte participatie en mede-eigenaarschap geen sprake bij de opmaak, ondanks verwoede pogingen vanuit de adviesraden en vele actieve vrijwilligers. “Deze meerderheid heeft bij vrijwilligers en verenigingen ondertussen elke geloofwaardigheid en elk vertrouwen verloren.”, stelt raadslid Yann Robbe. De adviezen over dit eenzijdig opgemaakte nieuwe participatiemodel vanuit bijvoorbeeld de cultuurraad, de seniorenraad of de Raad voor Internationale Samenwerking zijn dan ook unisono negatief.

“Denk Dilbeek wil dat er in de toekomst wel nog een plaats is voor structureel thematisch overleg en advies vanuit vrijwilligers en verenigingen vanuit hun eigen unieke invalshoek en expertise.” zegt raadslid Jef Vanderoost. Een gemeentebestuur moet hen oprecht als partners zien en actief betrekken bij het beleid om samen tot betere oplossingen te komen. “Wij gaan voor én-én: én structureel overleg via adviesraden én projectmatig overleg waarbij we nog méér inwoners betrekken”.