Nieuws

Denk Dilbeek vraagt opnieuw om wekelijks GFT op te halen in de zomermaanden en meer in te zetten op thuis- en wijkcomposteren.

compost

Het stond in de sterren geschreven dat de huidige tweewekelijkse afvalophaling, vooral in de zomerperiode, voor problemen en ergernis ging zorgen. De waarschuwingen daarover vielen bij de huidige meerderheid in dovemansoren. De gratis aangeboden afvalemmer of het brengen naar het containerpark zijn niet meer dan een doekje voor het bloeden. Dat de Dilbekenaar vandaag massaal intekent op een petitie over de huisvuilophaling was te verwachten.  

Toen de GFT-ophaling ter sprake kwam op de gemeenteraad in februari 2022 diende gemeenteraadslid Gino Roesems een amendement in om de huis-aan-huis ophaling van GFT wekelijks te maken van april tot en met oktober. Dit amendement werd verworpen door de meerderheid van NVA en Blauw Dilbeek en kreeg ook geen steun van Vlaams Belang. Onze raadsleden keurden de afspraken over de GFT-ophaling dan ook niet goed.  

Het amendement en de stemming is terug te vinden in het verslag van die gemeenteraadszitting: 20220222_GR_OCMW_Verslag_publiek.pdf (dilbeek.be) – pagina 23 tot 26. 

In buurgemeenten Asse, Ternat en Sint-Pieters-Leeuw is de GFT-ophaling trouwens ook wekelijks in de zomermaanden.  

Denk Dilbeek wil ook dat er opnieuw meer ingezet wordt op thuis- en wijkcomposteren. Dilbeek had lange tijd geen gescheiden GFT-ophaling omdat we 25 jaar geleden door tal van initiatieven koploper waren in thuis- en wijkcomposteren. Maar intussen is er veel minder aandacht naar composteren gegaan en is onze gemeente bovendien veel meer verstedelijkt. Thuiscomposteren is geen realistische oplossing voor de bewoners van appartementen, maar samen met de hele wijk composteren is daar een goed antwoord op.