Nieuws

Denk Dilbeek pleit voor vrijwillige fusie politiezone om meer te kunnen doen met dezelfde middelen.

logo politie dilbeek

Lokale politiezones staan onder druk door heel wat maatschappelijke veranderingen. Zones, zeker in de rand rond Brussel, hebben het ook steeds moeilijker om voldoende personeel aan te trekken. De Politiezone Dilbeek is daar geen uitzondering op: jaar na jaar blijkt het verder invullen van het kader niet haalbaar. Als één-gemeentezone is ze wel een uitzondering in de regio. Dilbeek koos er in 2016 voor om niet mee te stappen in een fusie met Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Beersel. Voor Denk Dilbeek moet de keuze om alleen te blijven vandaag opnieuw in vraag worden gesteld.  

De huidige samenwerking met zones TARL en AMOW binnen de politieassociatie PACE was al een stap in de goede richting. Maar dit lijkt onvoldoende om nieuwe problemen aan te pakken. Denk maar aan drugssmokkel, cybercrime en mensenhandel of andere feiten die specifieke expertise vereisen zoals intrafamiliaal geweld, zedenfeiten of milieumisdrijven. Schaalvergroting kan de capaciteit en de effectiviteit helpen verhogen. Ze kan ook helpen bij de rekrutering van nieuwe politiemensen, bijvoorbeeld met specifieke expertise om zo onze inwoners steeds de gepaste hulp te kunnen bieden. 

Uit een recente studie over gefusioneerde politiezones blijkt dat de betrokken zones robuuster zijn geworden en beter kunnen omgaan met schokken. Bijna alle burgemeesters van gefuseerde politiezones geven in die studie ook aan dat door de fusie de dienstverlening verbeterd is. En dat is natuurlijk waar het om draait: Denk Dilbeek wil dat de dienstverlening voor de Dilbekenaren erop vooruitgaat. Denk Dilbeek pleit voor een versterking van de wijkgerichte dienstverlening dankzij efficiëntiewinsten in de organisatie.  

Er is immers ook een belangrijke budgettaire impact van de huidige situatie. Omdat Dilbeek alleen instaat voor haar politiezone is de gemeentelijke bijdrage er aanzienlijk groter dan in vergelijkbare gemeenten. Terwijl Dilbeek jaarlijks meer dan 7mio euro bijdraagt aan de politiezone, is dit voor bijvoorbeeld Asse minder dan 4mio en voor Halle minder dan 5mio. 

Denk Dilbeek is ervan overtuigd dat we dankzij de schaalvergroting meer zullen kunnen doen voor onze inwoners met dezelfde middelen.  We vragen dan ook aan het schepencollege om hier actief werk van te maken.