Meerderheid weigert behoud groen in centrum Itterbeek te bevestigen

Dag Dilbekenaar 2023

Op de gemeenteraad van juni stelde de Dilbeekse meerderheid het Masterplan voor de ontwikkeling van het binnengebied in Itterbeek tussen de Itterbeeksebaan en de Weidestraat, voor. Hierin worden een aantal principes goedgekeurd over welke woningen er waar kunnen komen, over mobiliteit en over het behoud van het groen.

Dat er een Masterplan is opgesteld is voor Denk Dilbeek een goede zaak. In het plan zitten voor Denk Dilbeek ook een aantal positieve elementen, waaronder de noodzakelijke aandacht voor de waterhuishouding.

Groot was echter de verwondering op de gemeenteraad toen de meerderheid, bij monde van schepen Deleu, weigerde te bevestigen dat de in het Masterplan aangeduide groene zones in de toekomst niet zullen worden bebouwd. In het bijzonder ziet de schepen het pleintje aan de kerk, eigendom van OCMW Dilbeek, als een goede locatie voor bebouwing in de toekomst, ondanks dat het in het Masterplan als parkgebied is ingekleurd.

Denk Dilbeek hoopt dat er de buurtbewoners met dit plan geen rad voor de ogen wordt gedraaid. Dit plan werd nu verkocht als een evenwicht tussen bebouwing en behoud van de groene ruimte. Zelfs in de berekening van de bouwdichtheid werd dit terrein, waar onlangs nog de Dag van de Dilbekenaar werd georganiseerd, als groene zone meegeteld. Het valt dus nog af te wachten of de meerderheid haar woord houdt. Denk Dilbeek wil deze groene ruimte in elk geval wél zeker beschermen en verankerd zien in het op te maken ruimtelijk uitvoeringsplan.

U kan de discussie op de gemeenteraad herbekijken op deze pagina: https://web-dilbeek.streamovations.be/nl/sessions/reference/ocmw-en-gemeenteraad-van-27-juni-2023. Klik op het agendapunt Masterplan ontwikkeling binnengebied Itterbeek.